Cymhwyso paent dŵr ar gloddiwr, offer trin deunyddiau a datgymalu cerbydau

Mae Sichuan Bonny Heavy Machinery Co, Ltd, diolch i dîm rheoli ansawdd uchel a mwy na 50 mlynedd o brofiad gwaith, wedi cynhyrchu cyfres o gloddwyr hydrolig, cyfres o beiriannau trin deunydd hydrolig, cyfres o ddatgymalwyr cerbydau hydrolig a chynhyrchion eraill.Mae Bonny nid yn unig yn rhoi pwys ar ymarferoldeb y cynhyrchion i gwsmeriaid, ond mae hefyd yn rhoi mwy o sylw i ddiogelwch ac iechyd wrth ddefnyddio'r cynhyrchion, yn ymateb yn weithredol i'r alwad werdd genedlaethol ac yn gwneud ei gyfrifoldeb cymdeithasol.

cdscssd

Mae economi sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn lledaenu ledled y byd, rydym yn ymroddedig i gyflymu'r diwygiad paent gwyrdd gydag ymdeimlad uchel o gyfrifoldeb cymdeithasol ac ystyried buddiannau hirdymor y fenter, helpu i hyrwyddo'r broses o "olew i ddŵr" ym mhaentiad Tsieina, ennill brwydr awyr las o'r diwedd.

dscdsgv

Bydd paent olew traddodiadol yn arwain at beryglon iechyd galwedigaethol, oherwydd ei fod yn cynnwys carcinogenau niweidiol fel bensen a sylene, yn allyrru arogl cryf, cythruddo.Mae paent sy'n seiliedig ar ddŵr yn defnyddio dŵr fel arogl teneuach, nad yw'n wenwynig ac nad yw'n ysgogol, yn ddiniwed i'r corff dynol, lefel VOC isel, hefyd heb lygru'r amgylchedd.

Nid yw mor syml ag y credwn ar gyfer newid olew i ddŵr.Mae gwahaniaeth mawr rhwng paent sy'n seiliedig ar olew a phaent sy'n seiliedig ar ddŵr oherwydd eu gwahanol ddulliau gweithredu.Er mwyn goresgyn yr anhawster hwn, roedd ein gweithwyr yn aml yn trafod y dull gweithredu gyda phersonél perthnasol, ac yn cymryd y fenter i alw a chyfathrebu'n uniongyrchol â thechnegydd gwneuthurwr paent dŵr.Ar ôl llawer o dreialon, daethom o hyd o'r diwedd i dechneg paent seiliedig ar ddŵr, fel bod paent dŵr wedi'i hyrwyddo'n llawn yn 2021.

cdscsd

Heb os, mae cymhwyso paent dŵr ar gloddwyr, offer trin deunyddiau a datgymalu cerbydau yn arloesi ym maes paentio Peiriannau Trwm Bonny, ac yn hwb pwerus i'r cyfuniad o weithgynhyrchu traddodiadol â'r economi werdd.

Masnach Tramor o Sichuan Bonny Heavy Machinery Co., Ltd

http://www.bonnyhm.cn/

Ffôn: 86-830-3580778

E-mail: info@bonnyhm.com


Amser post: Chwefror-21-2022